Mama zijn is een kunst.

Onthaalmoeder zijn een grote gunst.

Want uw dierbaarste bezit, waar u 't meest van houdt.

Is 't gene wat u aan mij toevertrouwt.

Bedankt daarvoor